PRIVACYBELEID

Het privacybeleid maakt deel uit van de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op deze website.

VERSIE 2.0 van juli 2021

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?

IMITEL INFRAESTRUCTURES, SL

Adres: Av. de la Transición Española, 26. Omega Business Park, gebouw F

Pc 28108

Madrid.

CIF: B42541441

Telefoon: 865866113

U kunt op alle mogelijke manieren met ons communiceren.

We behouden ons het recht voor om dit privacybeleid op elk moment te wijzigen of aan te passen. We raden u aan deze te bekijken en als u zich heeft geregistreerd en toegang heeft tot uw account of profiel, wordt u op de hoogte gebracht van de wijzigingen.

Als u een van de volgende groepen bent, raadpleeg dan de dropdown-informatie:

+ WEB- OF E-MAILCONTACTEN

Welke gegevens verzamelen we via het web?

Wij kunnen uw IP, welk besturingssysteem of welke browser u gebruikt en zelfs de duur van uw bezoek anoniem behandelen.

Als u ons gegevens verstrekt in het contactformulier, identificeert u zich zodat wij, indien nodig, contact met u kunnen opnemen.

Voor welke doeleinden zullen wij uw persoonsgegevens verwerken?

 • Beantwoord uw vragen, verzoeken of verzoeken.
 • Beheer de gevraagde service, beantwoord uw verzoek of verwerk uw verzoek.
 • Informatie langs elektronische weg met betrekking tot uw verzoek.
 • Commerciële informatie of evenementen langs elektronische weg, mits uitdrukkelijke toestemming.
 • Voer analyses en verbeteringen uit op het web over onze producten en diensten. Onze commerciële strategie verbeteren.

Wat is de rechtmatigheid van de verwerking van uw gegevens?

De aanvaarding en toestemming van de belanghebbende partij, verleend door middel van een vrijwillige actie, zoals in gevallen waarin het voor het indienen van een verzoek noodzakelijk is om een ​​formulier in te vullen en op de verzendknop te klikken, betekent dit noodzakelijkerwijs dat het is gedaan geïnformeerd en heeft uitdrukkelijk ingestemd met de inhoud van de clausule die aan dat formulier is gehecht of aanvaarding van het privacybeleid.

Al onze formulieren hebben het symbool * in de verplichte gegevens. Als u deze velden niet verstrekt, of het selectievakje voor acceptatie van het privacybeleid niet aanvinkt, is het verzenden van de informatie niet toegestaan. Het heeft meestal de volgende formule: ” □ Ik ben ouder dan 14 en ik heb het privacybeleid gelezen en geaccepteerd.”

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

Tot de intrekking van de verleende toestemming.

+ NIEUWSBRIEF CONTACTEN

  • CONTACT FORMULIER

Voor welke doeleinden zullen wij uw persoonsgegevens verwerken?

 • Opstellen van het budget en bewaken hiervan door middel van communicatie tussen beide partijen.
 • Informatie langs elektronische weg met betrekking tot uw verzoek.
 • Commerciële informatie of evenementen langs elektronische weg, mits uitdrukkelijke toestemming.
 • Beheer van de administratieve, communicatieve en logistieke diensten die door de verantwoordelijke worden uitgevoerd.
 • Facturering en aangifte van tijdige belastingen.
 • Voer de bijbehorende transacties uit.
 • Controle- en herstelprocedures.

Wat is de rechtmatigheid van de verwerking van uw gegevens?

Het bestaan ​​van een contractuele relatie tussen de partijen. De behandeling is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract waarbij de belanghebbende partij is of voor de toepassing op zijn verzoek van precontractuele maatregelen.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

Gedurende de geldigheid van de betrekkingen tussen de partijen en voor de verjaringstermijnen die daarvan zijn afgeleid.

  • +KWALITEITSONDERZOEK

Voor welke doeleinden zullen wij uw persoonsgegevens verwerken?

 • Evalueer de mate van kwaliteit van de geleverde dienst
 • Verbeter de aangeboden diensten dankzij ISO-conformiteit

Wat is de rechtmatigheid van de verwerking van uw gegevens?

De rechtsgrondslag is de uitdrukkelijke toestemming van de verweerder.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

Tot de intrekking van de verleende toestemming.

 • + LEVERANCIERS

Voor welke doeleinden zullen wij uw persoonsgegevens verwerken?

 • Informatie langs elektronische weg met betrekking tot uw verzoek.
 • Commerciële informatie of evenementen langs elektronische weg, mits uitdrukkelijke toestemming.
 • Beheer van de administratieve, communicatieve en logistieke diensten die door de verantwoordelijke worden uitgevoerd.
 • Voer de bijbehorende transacties uit.
 • Facturering en aangifte van tijdige belastingen.
 • Controle- en herstelprocedures.

Wat is de rechtmatigheid van de verwerking van uw gegevens?

De wettelijke basis is de aanvaarding van een contractuele relatie, of bij gebreke daarvan, uw toestemming wanneer u contact met ons opneemt of ons uw producten op welke manier dan ook aanbiedt.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

Gedurende de geldigheid van de betrekkingen tussen de partijen en voor de verjaringstermijnen die daarvan zijn afgeleid.

 • +CONTACTEN VAN SOCIALE NETWERKEN

Voor welke doeleinden zullen wij uw persoonsgegevens verwerken?

 • Beantwoord uw vragen, verzoeken of verzoeken.
 • Beheer de gevraagde service, beantwoord uw verzoek of verwerk uw verzoek.
 • Maak contact met jou en creëer een community van volgers.

Wat is de rechtmatigheid van de verwerking van uw gegevens?

De basis die de behandeling legitimeert, is de vrijwillige toestemming van de belanghebbende om contact op te nemen en, indien van toepassing, de aanvaarding van een contractuele relatie in de omgeving van het overeenkomstige sociale netwerk. De verwerking van gegevens binnen het sociale netwerk zal worden uitgevoerd in overeenstemming met het privacybeleid.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

We kunnen uw gegevens slechts beperkt raadplegen of verwijderen door een specifiek profiel te hebben. We zullen ze behandelen zolang je ons verlaat door ons te volgen, vrienden te zijn of op “Vind ik leuk”, “Volgen” of soortgelijke knoppen te klikken.

Elke rectificatie van uw gegevens of beperking van informatie of publicaties moet gebeuren via de configuratie van uw profiel of gebruiker in het sociale netwerk zelf.

  • +WERKZOEKERS

Voor welke doeleinden zullen wij uw persoonsgegevens verwerken?

 • Organisatie van selectietrajecten voor het inhuren van medewerkers.
 • U bellen voor sollicitatiegesprekken en uw kandidatuur evalueren.
 • Als u ons uw toestemming hebt gegeven, kunnen we deze overdragen aan samenwerkende of verwante bedrijven, met als enig doel u te helpen bij het vinden van een baan.
 • Als u het selectievakje voor acceptatie van het privacybeleid aanvinkt, geeft u ons toestemming om uw sollicitatie over te dragen aan de entiteiten die deel uitmaken van de groep van bedrijven met als doel u te betrekken bij hun personeelsselectieprocessen

Eveneens informeren wij u dat wij een jaar na ontvangst van uw curriculum vitae zullen overgaan tot de veilige vernietiging ervan.

Wat is de rechtmatigheid van de verwerking van uw gegevens?

De wettelijke basis is uw ondubbelzinnige toestemming, wanneer u ons uw CV toestuurt.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

Voor een periode van minimaal 1 jaar of totdat de verleende toestemming wordt ingetrokken.

Nemen wij persoonsgegevens van derden op?

Nee, in het algemeen verwerken wij alleen de gegevens die door de eigenaren worden verstrekt. Als u ons gegevens van derden verstrekt, moet u deze personen vooraf informeren en hun toestemming vragen, anders stelt u ons vrij van elke verantwoordelijkheid voor het niet naleven van deze vereiste.

En gegevens van minderjarigen?

Wij verwerken geen gegevens van kinderen onder de 14 jaar. Geef ze daarom niet door als u niet zo oud bent of geef in voorkomend geval geen gegevens door van derden die niet zo oud zijn. IMITEL INFRAESTRUCTURAS, SL wijst elke aansprakelijkheid af voor het niet naleven van deze bepaling.

Zullen we communiceren via elektronische middelen?

 • Ze worden alleen uitgevoerd om uw verzoek te beheren, als het een van de contactmiddelen is die u ons hebt verstrekt.
 • Als we commerciële communicatie doen, zijn deze vooraf en uitdrukkelijk door u geautoriseerd.

Welke veiligheidsmaatregelen passen wij toe?

U kunt gerust zijn: we hebben een optimaal niveau van bescherming van de persoonlijke gegevens die we verwerken aangenomen en we hebben alle middelen en technische maatregelen geïnstalleerd die ons ter beschikking staan ​​volgens de stand van de technologie om verlies, misbruik, wijziging, ongeoorloofde toegang te voorkomen en diefstal van persoonlijke gegevens.

Aan welke ontvangers worden uw gegevens meegedeeld?

Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden, behoudens wettelijke verplichting. Ze zullen met name worden meegedeeld aan de Rijksbelastingdienst en aan banken en financiële entiteiten voor de inning van de geleverde dienst of het gekochte product, evenals aan degenen die verantwoordelijk zijn voor de behandeling die nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst.

Als u bij aankoop of betaling kiest voor een applicatie, website, platform, bankkaart of een andere online dienst, worden uw gegevens naar dat platform overgebracht of in zijn omgeving verwerkt, altijd met maximale veiligheid.

Als wij deze bestellen krijgt het webontwikkelings- en onderhoudsbedrijf, webhosting/hosting toegang tot onze website. Zij hebben een contract getekend voor het leveren van diensten dat hen verplicht om hetzelfde niveau van privacy te handhaven als wij.

Welke rechten heb je?

 • Om te weten of we uw gegevens behandelen of niet.
 • Om toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens.
 • Om de rectificatie van uw gegevens te vragen als deze onjuist zijn.
 • Om verwijdering van uw gegevens te vragen als ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of als u de verleende toestemming intrekt.
 • Om de beperking van de verwerking van uw gegevens te vragen, in sommige gevallen, in welk geval we ze alleen zullen bewaren in overeenstemming met de huidige regelgeving.
 • Om uw gegevens te vervoeren, die aan u worden verstrekt in een gestructureerd, algemeen gebruikt of machineleesbaar formaat. Als u wilt, kunnen we ze naar de nieuwe verantwoordelijke sturen die u aanwijst. Het is alleen geldig in bepaalde gevallen.
 • Om een ​​claim in te dienen bij het Spaanse bureau voor gegevensbescherming of de bevoegde controleautoriteit, als u van mening bent dat we u niet correct hebben bijgestaan.
 • Om toestemming in te trekken voor een behandeling waarvoor u toestemming hebt gegeven, op elk moment.

Als u gegevens wijzigt, stellen we het op prijs als u ons dit laat weten, zodat we deze up-to-date kunnen houden.

Wilt u een formulier voor de uitoefening van Rechten?

 • We hebben formulieren voor de uitoefening van uw rechten, vraag ons per e-mail of, als u wilt, kunt u de formulieren gebruiken die zijn opgesteld door het Spaanse Agentschap voor gegevensbescherming of door derden.
 • Deze formulieren moeten elektronisch worden ondertekend of vergezeld gaan van een fotokopie van de DNI.
 • Als iemand u vertegenwoordigt, moet u een kopie van uw identiteitsbewijs bijvoegen of ondertekenen met uw elektronische handtekening.
 • De formulieren kunnen persoonlijk, per brief of per post worden ingediend op het adres van de verantwoordelijke aan het begin van deze tekst.

Hoe lang duurt het voordat we reageren op de uitoefening van rechten?

Het hangt af van de wet, maar maximaal een maand vanaf uw verzoek, en twee maanden als de kwestie zeer complex is en wij u laten weten dat we meer tijd nodig hebben.

Behandelen we cookies?

Als we andere soorten cookies gebruiken die niet nodig zijn, kunt u het cookiebeleid raadplegen in de overeenkomstige link vanaf het begin van onze website.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

 • Persoonsgegevens worden bewaard zolang u met ons verbonden blijft.
 • Zodra u zich distantieert, worden de persoonsgegevens die voor elk doel worden verwerkt, bewaard gedurende de wettelijk vastgestelde termijnen, inclusief de periode waarin een rechter of rechtbank ze kan eisen, rekening houdend met de verjaringstermijn voor rechtsvorderingen.
 • De verwerkte gegevens worden bewaard zolang de bovengenoemde wettelijke termijnen niet verstrijken, indien er een wettelijke onderhoudsplicht bestaat, of indien die wettelijke termijn niet bestaat, totdat de belanghebbende om verwijdering verzoekt of de verleende toestemming intrekt.
 • We bewaren alle informatie en communicatie met betrekking tot uw aankoop of de levering van onze service, zolang de garanties van de producten of diensten duren, om eventuele claims te behandelen.